Bài viết trong Tháng Tám năm 2015

(02-08-2015) Giá bán cà phê Brazil sao rẻ quá vậy?

02/08/2015, 1 phản hồi

Cà phê xuất khẩu tiếp tục đổ ra các cảng biển phía nam Brazil ở nhịp độ bình thường, không giảm.

Xem giá cà phê thế giới nhanh nhất

Đang thảo luận