Bài viết trong Tháng Sáu năm 2002

Độ ẩm cà phê không được vượt quá 12,5%

25/06/2002, 0 phản hồi

Tiêu chuẩn này được Ban Chất lượng cà phê của Tổ chức cà phê thế giới (ICO) và Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam vừa đưa ra để áp dụng từ niên vụ 2002-2003 (từ 1/10 tới) sẽ phải áp dụng...

Đề nghị tiếp tục khoanh nợ cho đơn vị kinh doanh cà phê

21/06/2002, 0 phản hồi

Trong hàng loạt các cơ chế, chính sách mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị với Chính phủ về giải pháp cho xuất khẩu nông lâm sản từ nay đến cuối năm 2002 có yêu cầu quan trọng:...