Xuất khẩu nông sản giảm, một số mặt hàng vẫn tăng trưởng đột biến

Kim ngạch xuất khẩu nông sản, thủy sản 9 tháng đầu năm đạt 38,48 tỉ USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy vậy, các mặt hàng gạo, rau quả lại ghi nhận sự tăng trưởng đột biến.

Infographic: Xuất khẩu nông sản giảm
Infographic: Xuất khẩu nông sản giảm, một số mặt hàng vẫn tăng trưởng đột biến

Tin mới nhất