Lập Hạ là gì? Tiết Lập Hạ năm 2023 rơi vào ngày nào?

Ngày Lập hạ là ngày đầu tiên của tiết Lập hạ. Tiết Lập hạ bắt đầu vào ngày 5 hoặc 6 tháng 5 Dương lịch, khi Mặt trời ở vị trí 45 độ. Đây là thời điểm này bắt đầu mùa hạ, nhiệt độ, ánh sáng đều tăng cao.

24 tiết khí là gì?

Mỗi năm có 24 tiết khí, trong đó có 4 tiết khí bắt đầu các mùa, với tên bắt đầu bằng chữ “Lập”: Lập xuân, Lập hạ, Lập thu, Lập đông.

Mỗi tiết khí bắt đầu vào những ngày tương đối cố định theo Dương lịch.

Việc theo dõi lịch tiết khí giúp người dân tối ưu chuyện trồng trọt, chăn nuôi theo mùa vụ. Trong văn hóa nông nghiệp, nhiều nghi lễ cúng bái được thực hiện vào những ngày Lập xuân, Lập hạ… mà ý nghĩa, mục đích từ thời cổ xưa chính là để cầu mong mùa màng bội thu, mọi nhà sung túc.

 

24 tiết khí
24 tiết khí

Lập hạ năm 2023 là ngày nào?

Tiết Lập hạ bắt đầu vào ngày 5 hoặc 6 tháng 5 Dương lịch, Lập hạ 2023 rơi vào 06/05 dương lịch tức ngày 17/3 Âm lịch. Đây là thời điểm này bắt đầu mùa hạ, nhiệt độ, ánh sáng đều tăng cao.

Ngày Dương lịch: 06/05/2023

Ngày Âm lịch: 17/03/2023

Tin mới nhất

63