Điều kiện tham gia VFM

1) Chương trình không chấp nhận Người đăng ký sử dụng dưới 18 tuổi, người đăng ký cần ý thức rõ mục đích khi tham gia vào sử dụng chương trình, mục đích là tìm hiểu về cốt lõi thị trường cà phê kỳ hạn, những kiến thức lợi ích mà website mang lại cho […]