Triển vọng mới về cây thông đỏ

Tỉnh Lâm Đồng đang khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu để tạo nguồn nguyên liệu thông đỏ dồi dào hơn nữa để sử dụng trong y học. Và, tại Lâm Đồng, một cánh đồng thông đỏ đã bắt đầu được tạo dựng.