Cà phê và vũ điệu Samba

Vào những ngày đầu tháng 9 này, nhân dân Việt Nam và Brazil đều kỷ niệm ngày Quốc khánh của mình (Việt Nam ngày 2/9 và Brazil ngày 7/9).