Nâng vị thế hàng Việt

Các ngành hàng của Việt Nam hiện đang phát triển và giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, trong đó, nhiều ngành hàng như nông - lâm - thủy sản đang vươn lên vị trí tương đối cao, thậm chí dẫn đầu trên thế giới. 4