Nâng vị thế hàng Việt

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên - Phó Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia: “Hầu hết các doanh nghiệp mới chỉ quan tâm đến thương hiệu của riêng mình, mà chưa có sự liên kết xây dựng thương hiệu của cả ngành hàng”. 4