Khai trương Sàn Giao dịch cà phê trực tuyến

BQT Y5Cafe giới thiệu đến bà con  Sàn giao dịch trực cà phê tuyến giả lập có tên là Thị trường kỳ hạn Việt Nam (Vietnam Futures Market – từ đây gọi tắt là VFM) có địa chỉ chính thức tại: https://vfm.giacaphe.com 52