(20-06-2015) Giá lên, giá xuống? Hướng về bắc, xuôi phía nam?

Do không nắm được các cách nói hay hiểu chín chắn các hoạt động trên thị trường phái sinh, đã đưa ra những bài dịch dễ bị hiểu lầm không đáng có đối với người đọc. 4