Tổng hợp thị trường cà phê tuần từ 13 – 18/6/2011

Giá cà phê trong nước cũng giảm theo khiến cho người trồng cà phê mất khoảng 1,6 triệu đồng/tấn trong vòng 1 tuần. 8