(04-07-2015) Vòng quanh thị trường tài chính tuần 27 vừa qua

Thị trường chứng khoán thế giới chủ yếu giảm trước cuộc Trưng cầu dân ý Hy Lạp, sàn chứng khoán chính của Trung Quốc giảm mạnh: đó là điểm nhấn thị trường tài chính tuần qua