Trồng cần sa tràn lan trong rẫy cà phê

Các tỉnh Đak Lak và Đak Nông liên tiếp phát hiện nhiều diện tích cây cần sa trồng xen trong rẫy cà phê hoặc trong những khu rừng vắng 7