Thiếu đất canh tác, nông dân cày cấy trên nóc nhà

Đối mặt với tình trạng thiếu hụt đất trồng trọt, Tao Zhengrong - một nông dân tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã quyết định gieo trồng trên tầng thượng của nhà máy nơi anh làm việc.