Đồng Nai: Trồng xen ca cao trong vườn cây già cỗi, hiệu quả cao

Trong vòng 3-4 năm lại đây, diện tích trồng xen ca cao trong các vườn cây già cỗi ở Đồng Nai tăng khá nhanh. Hiện toàn tỉnh đã có hơn 1.000 hécta cây ca cao được trồng xen cho thu nhập khá cao. 2