Báo cáo thị trường cà phê quý I và dự báo quý II/2011

Nhằm hỗ trợ cho các công ty, đơn vị, các thương nhân, các nhà Kinh doanh XNK cà phê có được công cụ tốt nhất để nghiên cứu và tham khảo thị trường cà phê thế giới và Việt Nam, Y5cafe xin giới thiệu Báo cáo thị trường cà phê này. 9