Nông dân trồng cà phê Việt Nam đã “Khôn hơn” !?

Niên vụ cà phê năm nay, do một số nước mất mùa cà phê, nên sản lượng giảm so với các năm trước. Tổng sản lượng 124 triệu bao, nhu cầu thế giới là 125 triệu bao, nên cung cầu đang ở thế cân bằng.