Niên vụ cà phê 2016/17: Thuận lợi và khó khăn

Thị trường cà phê cuối niên vụ 2015/16 đang để đà tốt về giá cả, tâm lý thị trường cho các nước xuất khẩu. Tuy nhiên, bức tranh chung cho cả niên vụ cà phê tới không phải toàn màu hồng. 3