(03-11-2015) Giá cà phê xuống, nhưng kỹ thuật còn hy vọng

Trên sàn robusta, hôm qua đã cố gắng vượt qua điểm xuất phát cho hướng xuống nhưng không thành. Hôm nay, chặn trên London ở mức... 3