Tin tức về "Tồn kho cà phê" (Trang 5)

Biểu đồ giá cà phê

Thị trường cà phê: Người mua túc tắc chờ giá rẻ

14/10/2011, 18 phản hồi

Lượng tồn kho có giấy xác nhận chất lượng Liffe vẫn còn đến gần 370.000 tấn tính đến đầu tháng này, đang còn nằm rải rác tại các kho châu Âu, có thể giúp họ giải quyết những nhu cầu...