Kon Tum công bố hạn hán cấp độ rủi ro cấp 1

Hạn hán đã gây thiệt hại cho diện tích sản xuất vụ đông xuân bị hạn là 1.192,69 ha… hơn 4.000 giếng khô cạn nước.