Giá hồ tiêu xuất khẩu liên tục giảm

Nguyên nhân là do nguồn cung thế giới lớn, trong khi nhu cầu từ các thị trường ở châu Âu, Tây Á thấp. 5