Tăng lượng cà phê cho tiêu dùng nội địa

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), cà phê trở thành một trong những mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu cao nhất của ngành nông nghiệp. 1