“Tiêu tặc” lộng hành ở Đắk Lắk

Tiêu được giá đã kéo theo nhiều hệ lụy từ trộm cắp tiêu hạt đến bức tử các cây tiêu đang trưởng thành để lấy dây làm giống, thậm chí có nhiều gia đình vừa mua tiêu giống giá 30 đến 40 ngàn 1 bịch về trồng cũng bị kẻ gian xới lên trộm mất. 1