Cung cấp tiêu giống Vĩnh Linh tại Gia Lai

Chuyên cung cấp giống tiêu Vĩnh Linh (Quảng Trị) tại Gia Lai. Chất lượng tốt dáng thân ác chuẩn, khả nwang khá bệnh cao.