Khó tiên đoán giá cà phê kỷ lục trong năm mới

Nhiều dự đoán cho rằng chắc chắn giá cà phê trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng mạnh. 22