Nhân giống cây thủy tùng – hành trình nhiều gian khó

Là loài cổ thực vật có lịch sử phát triển hàng triệu năm nay, những cây thủy tùng ít ỏi còn sót lại trong tự nhiên đang có xu hướng thoái hóa, nhất là trong điều kiện sinh thái thay đổi như hiện nay. 5