Thương nhân nước ngoài: Hết “cửa” nhiễu loạn thị trường Việt Nam

Gây bất ổn thị trường nông sản, ảnh hưởng, thậm chí là phá vỡ các quy hoạch vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến, làm cạn kiệt tài nguyên, gây thất thu thuế cho Nhà nước…