Giá cao su giảm mạnh nhất trong 7 tháng

Giá cao su giao kỳ hạn tại thị trường Tokyo giảm 6,3% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/8.