Brazil hoàn thành các phiên đấu giá hợp đồng cà phê quyền chọn

Chính phủ Brazil đã tổ chức 2 phiên đấu giá cuối cùng vào ngày 22/07 để bán nốt các 3 lô hợp đồng quyền chọn cho các nhà sản xuất cà phê, trao cho họ quyền bán 2 triệu bao cà phê 60 kg cho Nhà nước với mức giá đảm bảo.