Đến thời của cây bắp!

Mặc dù Tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc (FAO) đã cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng giá lương thực thế giới, nhưng trên thực tế nguy cơ đó không đến từ lúa gạo, mà một trong hai “thủ phạm” chính chính là bắp.