Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chưa xứng tầm

Việt Nam là một trong những cường quốc xuất khẩu gạo, cà phê, thủy hải sản,... nhưng hiện tại, người làm nông nghiệp vẫn là người đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả. Như vậy, vấn đề đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn vẫn đang là câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa đáng.