Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chưa xứng tầm

Việt Nam là một trong những cường quốc xuất khẩu gạo, cà phê, thủy hải sản,... nhưng hiện tại, người làm nông nghiệp vẫn là người đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả.