(22-07-2015) Giá vắt tức thiếu hàng, nhưng giá cà phê vẫn giảm

Hình như thế của cà phê có khác so với các sàn hàng hóa khác. Ngày 20-7, khi giá trị đồng USD tăng, hai sàn cà phê kháng cự rất giỏi để giá vững trong khi rất nhiều loại hàng hóa khác giảm mạnh, thì hôm qua 21-7, đồng USD giảm, nhiều sàn hàng hóa khác tăng phá tan áp lực, thì giá hai sàn cà phê lại giảm.