Siết chặt an ninh trong vụ thu hoạch cà phê

Tây Nguyên đang bước vào vụ thu hoạch cà phê. Bên cạnh niềm vui vì cà phê được giá, nông dân lại phải đối mặt với nạn trộm cắp cà phê và giá nhân công tăng cao. Vì vậy, nhiều nơi, người dân đã phải thu hoạch khi cà phê còn xanh dù biết điều đó là thiệt thòi về số lượng và chất lượng. 4