TCVN 4193 - Tin tức mới nhất về "TCVN 4193"

%%tag_description%%

Tin tức về "TCVN 4193"

Đưa tiêu chuẩn chất lượng mới vào cà phê xuất khẩu

04/05/2004, 0 phản hồi

Theo Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thương mại, liên quan đến chất lượng cà phê xuất khẩu là việc áp dụng tiêu chuẩn cà phê xuất khẩu mới TCVN 4193. Nhiều doanh nghiệp chưa nắm rõ tiêu chuẩn cà phê...

Xem giá cà phê thế giới nhanh nhất

Đang thảo luận