(6-12-2015) Cái lý nào nằm sau chuyện tăng lãi suất đồng USD?

Khi vốn USD tràn ngập trên thị trường, hàng hóa phần nhiều nhờ đó mà tăng giá. Nhiều nước và tập đoàn sản xuất hàng hóa nguyên liệu “say” với tiền (USD) và giá, đã không hãm được đà sản xuất... 12