Sớ Táo Quân Y5Cafe 2017

Cà phê trên đồi chưa kịp hái đã đen. Hoa màu dưới xuôi tới kỳ thu trôi tuột. Lại còn vụ tràn lan phân bón dỏm. Vẫn hiên ngang có chứng nhận hợp quy ... 4