Xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm đạt 2,3 tỷ USD

Khối lượng xuất khẩu ước đạt 1,1 triệu tấn, tăng 25,6% về lượng và 20,4% về giá so với cùng kỳ, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.