Đăk Lăk: Từ máy chế cà phê ra… lương khô

Dây chuyền sản xuất lương khô được liên kết bằng 6 máy, gồm: máy rang, máy trộn, máy xay, máy ép, máy sấy và máy đóng bao.