Cà phê đạt chất lượng Liffe của Việt Nam tràn các kho châu Âu

Đối với thị trường kỳ hạn robusta Liffe tại London, tháng 5 là tháng giao hàng ngay. Nhờ được giá, các hãng kinh doanh và môi giới đã tranh thủ đưa hàng sang các kho thuộc Liffe để kiểm tra chất lượng, là điều kiện số một để đấu giá được trên Liffe. 5