Cảnh báo xuất khẩu cà phê theo phương thức “trừ lùi”

ông Lương Văn Tự - chủ tịch Hiệp hội Cà phê Việt Nam - cảnh báo việc các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê trong nước liên tục tăng mức trừ lùi các lô cà phê xuất khẩu gây bất lợi cho ngành cà phê Việt Nam.