Thu mua cà phê: Có giúp nông dân bán được giá cao?

Ngay sau khi rục rịch kế hoạch triển khai thu mua, tạm trữ cà phê niên vụ 2010 - 2011 theo quyết định của Chính Phủ, giá cà phê trên thị trường đã dần nhích 29.000 đ/kg, thời điểm cao nhất đạt 30.000 đ/kg. Việc thu mua tạm trữ có thật sự giúp nông dân tiêu thụ được cà phê với giá cao, ổn định sản xuất, đồng thời tăng kim ngạch xuất khẩu cho cà phê Việt Nam? 8