Cần đầu tư “xứng tầm” cho cây cà phê

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng, dự thảo quy hoạch phát triển cây cà phê đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 sẽ sớm được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt 3