Nông dân Tây Nguyên trồng cà phê không theo quy hoạch

Bất chấp khuyến cáo của các ngành chức năng, các địa phương ở các tỉnh Tây Nguyên vẫn để các hộ dân tự ý phát triển cà phê, không theo quy hoạch, kế hoạch 18