Giá cà phê sẽ ra sao trong tuần tới (từ 10-14/08/2015)

Giá cà phê đang thực hiện đúng dự định: chỉnh tăng kỹ thuật dù đồng bản tệ Brazil quá tệ. BRL tệ hơn sẽ ảnh hưởng gì không? Các quỹ đầu cơ rút vốn khỏi thị trường do USD mạnh, nhưng bao nhiêu? 1