Đề xuất thành lập quỹ bảo hiểm cà phê

Quỹ bảo hiểm cà phê được thành lập từ nguồn thu của các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến, xuất khẩu cà phê, tính theo khối lượng xuất khẩu. 9