Phỏng vấn ông Lương Văn Tự về nguyên nhân giá cà phê tăng

Nếu như kỷ lục đầu tiên được lập vào ngày 14/04 với mức giá 49,1 triệu đồng/ tấn thì sau 2 tuần mức giá này đã bị phá vỡ để nâng lên thành 49,5 triệu đồng/tấn và hiện nay đã cán mức 50 triệu đồng/tấn. 3