Phơi, sấy cà phê sử dụng năng lượng mặt trời

phơi cà phê là một công việc nặng nhọc và vất vả nhất của người trồng cà phê, bởi mùa thu hoạch các vùng đều nằm trong mùa mưa. 8