“Vua hồ tiêu” Việt Nam: Hãy đục tường và bước ra thế giới!

Doanh nhân đứng đầu thị phần xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đúc kết bí quyết thành công: Đơn giản thôi: Chào hàng + Chất lượng + Công cụ + Chăm chỉ!