Phó Thủ tướng chỉ đạo vụ phân bón Thuận Phong tại Đắk Lắk

Ông Phạm Thái nhấn mạnh: “Sẽ không có vùng cấm nào trong cách xử lý nạn phân bón giả ở đây ! Tất cả vì quyền lợi của nông dân, nông nghiệp!”. 2